Інша продукція

Image

СМ (П)(В) Конденсатори зв'язку

 
 
Image

РВО-10/400 Розподільники

 
 
Image

PK Радіочастотний кабель

 
 
 
Image

Конденсатори дільників напруги, дільники напруги ємнісні

 
 
Image

Конденсатори спеціальні високовольтні та імпульсні, фільтри силові вищих гармонік

 
 
Image

Батареї статичних конденсаторів, блоки конденсаторів

 
 
 
        В умовах дефіциту енергетичних ресурсів, зростання вартості електроенергії, значного зростання та розвитку виробництва та інфраструктури міст актуальна проблема енергозберігаючих технологій транспортування, споживання електроенергії – компенсації реактивної потужності. На підприємствах економія енергії насамперед полягає в ефективному використанні. Правильна робота технологічних установок та окремих промислових систем.
Більшість електричних установок поряд з активною потужністю (Р, кВт) споживають і реактивну (Q, кВАр) для забезпечення нормального режиму роботи. Активна енергія перетворюється на механічну, теплову та інші корисні енергії. Реактивна енергія пов'язані з виконанням корисної роботи, вона витрачається лише створення електромагнітних полів. Реактивна потужність знижує якість електроенергії, що призводить до збільшення плати постачальнику електроенергії, додаткових втрат у провідниках. Це відбувається внаслідок збільшення струму, завищення потужності трансформаторів, перерізу кабелів, відхилення напруги від номіналу. Передача та споживання реактивної потужності супроводжується втратами активної потужності, кВт.
На сьогоднішній день розроблено два способи компенсації реактивної потужності – природна та штучна. Природна компенсація досягається шляхом низки обов'язкових заходів щодо оптимізації технологічного процесу на підприємстві: рівномірний розподіл навантажень на енергосистему за рахунок раціоналізації графіка робочого процесу та профілактики обладнання, зменшення кількості ступенів трансформації, відключення частини силових трансформаторів за низького навантаження тощо. Штучна (поперечна) компенсація реактивної потужності створюється з допомогою компенсуючих пристроїв - конденсаторних установок, джерел ємнісної реактивної енергії.